• به گالري نقاشي رضا سليميان خوش آمديد
 • لطفاجهت خريد و هرگونه سفارشات با شماره تلفن 09136564439 تماس حاصل فرماييد
 • گالري چينه
 • گالري نقاشي رضا سليميان
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   77 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی گذر زمان-اثر شماره 25 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   360 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی چرای پاییزی-اثر شماره 15 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 6 کاربر 14
15 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   114 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
کپي  نقاشی مونالیزا-اثر شماره 35 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 3 کاربر -3
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   72 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی آوای پاییز-اثر شماره 12 اندازه: 80*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 1
2 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   130 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی زندگی مدرن-اثر شماره 21 اندازه: 60*90 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 4 کاربر 5
5 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   112 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی از یاد رفته ها-اثر شماره 31 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 2 کاربر 2
3 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   82 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی خوب و بد فراتر از زمین اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
مدرن / رنگ و روغن ajax
نظردهی 1 کاربر 5
4 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   192 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی شکوه باران-اثر شماره 4 اندازه: 90*60 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 8
7 کاربر
گالری نقاشی رنگ به رنگ
بزرگنمایی   110 کاربر
هنرمند: رضا سلیمیان
اثر  نقاشی پائیزان-اثر شماره 13 اندازه: 60*80 cm
فقط جهت نمايش
رئاليسم / رنگ و روغن به شيوه ي استاد رحيم نوسي ajax
نظردهی 1 کاربر 4
4 کاربر
  کاربر آنلاین 4 نفر
 • آمار بازدیدکنندگان
  • بازدید از گالری 94144 بار
  • افراد بازدیدکننده 68203 نفر
  • بازدید هفته گذشته 1382 بار
  • بازدید امروز 70 بار